Gratis vaccination mod pneumokokker til borgere i særlig risiko
Pneumokokker er en gruppe bakterier, der i visse tilfælde kan give alvorligt sygdomsforløb særligt hos små børn (Se det danske børnevaccinationsprogram), ældre og kronisk syge som lungebetændelse og herunder komplikationer såsom meningitis og blodforgiftning. Pneumokokvaccination beskytter og nedsætter risikoen for netop dette. 

Er vaccine mod lungebtændelse gratis?
Indtil Januar 2023 tilbød myndighederne vaccine mod pneumokokker gratis til alle over 65 år samt udvalgte risikogrupper. Dette tilbud er nu erstattet af klausulet tilskud til egenbetaling af Pneumovax.
Følgende risiko grupper er fra den 20. marts 2023 omfattet af klausuleret tilskud til den 23-valente pneumokokvaccine:

Personer med:

Udført/planlagt splenektomi, organtransplantation eller cochleaimplantation
Manglende miltfunktion (fx efter stråling)
Likvorlækage
Tidligere invasiv pneumokoksygdom
Immunsuppression (fx ved hiv-infektion eller lymfom)
Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) over 65 år eller ved FEV1 på mindre end 40 % af forventet
Hjerteinsufficiens (hjertesvigt) over 65 år
Diabetes mellitus over 65 år. se mere her

Personer under 18 år med:
Cyanotiske hjertesygdomme
Hjerteinsufficiens
Palliativ operation for hjertesygdom
Hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
Kronisk lungelidelse (fx cystisk fibrose)
Hypodynamisk respirationsinsufficiens
Nefrotisk syndrom
Immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.

Hvor kan man blive vaccineret mod pneumokokker?
I år vaccinerer vi berettigede patienter mod pneumokoksygdom i klinikken. Ring og bestil tid.

Hvilke bivirkninger er der til vaccination mod pneumokokker?
Milde bivirkninger kan forekomme som reaktioner på injektionsstedet i form af ømhed, rødme og hævelse som forsvinder af sig selv efter få døgn. Feber, hovedpine og almen utilpashed er ligeledes milde bivirkninger. Det er meget sjældent, at man får svære allergiske reaktioner efter vaccination. Hvis du tidligere har reageret med svær allergisk reaktion efter en vaccine eller efter injektion med et andet lægemiddel, bør du tale med en læge, før du bliver vaccineret.

Hvor ofte skal man vaccineres?
Grundvaccination består af én dosis. Ved fortsat risiko anbefales revaccination efter 6 år.

Hvor effektiv er vaccinen?
Nyt studie fra Statens Serum Institut viser, at pneumokokvaccinen som har navnet Pneumovax (PPV23) beskytter 58% hos personer over 65 år mod smitte med pneumokokbakterien, der kan give meningitis eller blodforgiftning. Se mere på
Statens Serum Institut

Hvor mange vacciner findes der mod lungebetændelse
Der findes over 90 forskellige typer af pneumokokbakterier. Der findes ikke én vaccine der beskytter mod alle typerne. Der findes særligt to typer vacciner mod lungebetændelse. Pneumovax som beskytter mod 23 forskellige pneumokokbakterier som er skyld i 74% af tilfældene vedr. meningitis og blodforgiftning hos borgere i alderen 65 år. PCV13 som beskytter mod 13 typer af pneumokokker og virker på anden måde. Sidstnævnte vaccine er dog ikke gratis, men særlige risikogrupper kan få tilskud til betalingen og have gavn af at få begge typer vacciner da deres sygdomsforløb kan blive alvorligt, hvis de bliver smittet. 

Infografik Fakta om pneumokoksygdom og vaccination 07102022