Information om tider

AT KOMME TIL TIDEN


Det er vigtigt at du kommer til tiden. Hvis du kommer for sent er det ikke sikkert at lægen kan nå at se dig, og måske bliver det nødvendigt at give dig en ny tid.
Vi bestræber os på at du kan komme ind til tiden, men pga. uforudsete ting og akutte patienter kan der ind i mellem opstå ventetid.

BESTILLING AF TIDER


Hvis du har en problemstilling som ikke haster kan du bestille en tid online hos den læge du ønsker. Hvis du har en problemstilling som hurtigt skal ses af læge kan du ringe til klinikken for en akuttid samme dag.

FLERE PROBLEMSTILINGER I SAMME KONSULTATATION


Da vi har begrænset tid til rådighed i en konsultation er det ikke sikkert at vi kan nå flere problemstillinger i samme konsultation.
Hvis du har flere ting du gerne vil snakke med lægen om er det en fordel hvis du siger det med det samme, så vi sammen kan planlægge hvad der er vigtigst og hvad der måske kan vente.