Sundhedskort

Sundhedskortet skal ALTID medbringes ved kontakt til sundhedsvæsenet.

Regionen har strammet reglerne mht. sundhedskortregistrering ved konsultationer.

Sundhedskortet køres gennem kortlæseren ved ankomsten til klinikken.