Information

Vi starter med at Influenza vaccinere: 1 /10 – 2018

Husk at booke sygepleje tid til dette, ved at ringe til klinikken på 78773330.

Hvem anbefales vaccination mod influenza?

Du har øget risiko for at blive alvorligt syg af influenza, hvis du er ældre, har bestemte sygdomme, er svært overvægtig eller gravid.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, du bliver vaccineret, hvis du hører under følgende grupper og det er gratis

 • Personer på 65 år eller derover
 • Personer, der er kronisk syge efter en lægelig vurdering, eksempelvis,:
  Kroniske lungesygdomme
  Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  Diabetes 1 eller 2.
  Med medfødt eller erhvervet immundefekt
  Med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  Med kronisk lever- og nyresvigt
  Med andre kroniske sygdommen, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
 • Personer med svær overvægt (vejledende BMI > 40)
 • Gravide i 2. og 3. semester
 • Personer med husstandskontakt til svært immunsupprimerede borgere efter en lægelig vurdering.

Desuden kan førtidspensionister blive vaccineret gratis.

For personer der ikke hører under disse kategorier, men blot ønsker vaccine – koster dette: 250 kroner

Information til patienter og pårørende om nyt tolkegebyr

En lovændring pr. 1. juli betyder, at borgere, som har boet mere end 3 år i Danmark, skal betale for brug af tolk i sundhedsvæsenet. Det er lægen, som vurderer, om der er behov for tolk.

Gebyret for tolkebistand er sat til

 • 334 kr. ved konsultation i lægepraksis og ambulatorium (191 kr. brug af videotolk)
 • 675 kr. ved indlæggelse på hospital (957 kr. ved brug af videotolk).

Det er regionerne, der opkræver gebyret.

Det vil sige, at der kommer en regning fra Regionen efter dit lægebesøg, hvis der har været brugt en tolk. Der er undtagelser, hvilket vil sige, at der kan være tilfælde, hvor der ikke vil blive sendt en regning, eksempelvis er konsultationer med børn fritaget for gebyr.

Se her oversigt over borgere, som ikke vil få opkrævet tolkegebyr, selv om de har haft adresse i Danmark i mere end 3 år:

 • Patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber.
 • Børn, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre.
 • Forældre, der i forbindelse med behandling af et barn har behov for tolkebistand.

Der opkræves heller ikke gebyr fra individer fra det tyske mindretal, Færøerne eller Grønland.

Regionen kan anmode den enkelte patient om at fremlægge dokumentation i form af lægeerklæring på, at vedkommende er omfattet af punkt 1)

 

Kære gravide

Når du skal booke dit første besøg hos lægen, efter du selv har testet positiv – vil vi gerne du ringer til os – da vi skal planlægge 2 tider.

1. tid er til blodprøver , urinprøve, Blodtryk og opstart af vandre / svangre papirer 

2. tid er hos lægen, cirka 1 uge efter 1. tid. Hvor der gennemgåes blodprøvesvar , snakkes fødested / graviditet og vandre / svangre papirer udfyldes færdige

Du kan sende en sms med afbud til aftalt konsultation på; 93977877

 

Klinikken er akkrediteret og lever op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der er omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel (Sep. 2016)